logo

header

Wat was Maart een mooie maand wat het weer betreft, maar voor het openen van de bijenkasten was het oppassen. De wind was veel te koud en dus opletten dat je met het openen van de kasten niet broed laat afkoelen. Door het goede weer en de laatste week erg warm heeft het fruit ook een voorsprong genomen in vergelijking met voorgaande jaren. De fruittelers van met name pruimen vroegen in de week van 24 maart al om 6 bijenvolken.

Dus moesten de imkers wel hun bijenvolken controleren en dus de kasten openen. Om naar het fruit te gaan moet een bijenvolk een bepaalde sterkte hebben en zo vroeg in het jaar is dat niet altijd het geval. ze moeten op min 6 ramen broed hebben en in 8 straten (tussen de raten) moeten bijen zitten. Gelukkig doordat er op tijd voerdeeg op de volken gelegd was konden er 6 volken naar de pruimen wat ook al weer 2 weken eerder dan ander jaren is. Inmiddels zijn ook alle andere bijenvolken naar het fruit gebracht om de peren en de appels te bevruchten.

Door de koude eerste week van april zijn de volken niet veel groter geworden, zij hebben weinig uitgevlogen om stuifmeel en nectar te halen waardoor het broednest niet kan groeien. Dit gaan ze de komende weken weer goed maken als de temperaturen omhoog gaan. We wachten nu 3 tot 4 weken voordat de bijen weer terug naar huis komen en zullen zien of ze ook nog honing gehaald hebben en we voor de eerste keer kunnen slingeren. Ondertussen heeft de Bijenhoudersvereniging Alphen eo op 12 april haar Algemene Leden vergadering gehouden en dat mocht weer na 2 jaar geen bijeenkomsten.

We kwamen voor het eerst weer met veel samen en dat hebben we gedaan op het CCB Baarle omdat de Bijenhal Alphen te klein is geworden voor dergelijke bijeenkomst. We zijn momenteel met 43 leden waarvan er 5 nieuw zijn. OP de ALV zijn er enkele jubilarissen in het zonnetje gezet door de penningmeester van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging, de heer Jan Bruurs, geboren en getogen in Baarle Nassau. Jan zal onze jubilarissen kort toespreken en de daarbij behorende versierselen of oorkondes uitreiken aan Remy Tuijtelaars 65 jaar imker, Karel Kerremans 40 jaar, Staf Mathijssen 40 jaar en Kees van den Brandt 60 jaar.

foto 001

Fons Spapen zou ook 60 jaar lid van de bond zijn maar hij heeft dit lidmaatschap in 2019, iets te vroeg omgezet naar gewoon lid van de Alphense vereniging. De jubilarissen hebben zich al vanaf hun vroege jeugd voor de bijen ingezet en vanaf het eerste moment al lid geworden van de bijenhoudersvereniging. Karel en kees hebben zich in het dagelijks bestuur van de vereniging Baarle verdienstelijk gemaakt, Remy heeft zich vooral ingezet als mentor voor beginners. Allemaal worden zij tot erelid van de Bijenhoudersvereniging Alphen benoemd mede ook vanwege hun inzet voor de vereniging in al deze jaren.

Kees van den Brandt was afwezig vanwege ziekte en zal zijn oorkonde op gepaste wijze uitgereikt krijgen door Jan Bruurs. Karel Kerremans was ook afwezig, nog gebeld of hij misschien verlaat was, nee hij was s'morgensvroeg om 04.30 uur vertrokken naar de bijen in het Koolzaad en had juist gebeld dat hij net weer richting thuis was vertrokken vanaf het koolzaad en hij waarschijnlijk direct bij thuiskomst zijn bed op zou zoeken, Ook voor Karel zullen wij op enig moment in de Bijenhal zijn penning overhandigen.

Henk Vriens (2022) is weer herkozen voor een heel nieuw jaar in het dagelijks bestuur van de vereniging, Yvonne Brosens was in het coronajaar 2020 nieuw in het bestuur verkozen, Yvonne heeft Will van Kaam vervangen die wilde stoppen met het penningmeesterschap vanwege zijn drukke baan waardoor er maar weinig tijd over bleef om zich goed in te zetten voor het bestuurders werk.

Natuurlijk hebben we ook even stilgestaan bij onze 4 leden die in de voorbije jaren zijn overleden en waar we vanwege corona geen aandacht aan hebben kunnen geven, 2019 Chantal Theeuwes Loek Hilgers en Harrie van Lankveld, 2020 is jan Rozen overleden.

Voor het nieuwe seizoen zal het werk in de bijen weer losbarsten als de bijenvolken terug zijn van het fruit. Dan moeten de vegers gemaakt worden om er voor te zorgen dat de volken niet gaan zwermen en vooral ook nieuwe bijenvolken maken voor onze vereniging en de nieuwe startende imkers. Op deze manier kan men ook voor zichzelf het aantal volken vergroten, maar eerst en vooral de nieuwe leden. Zij hebben dan een mooi eerste jaar waar zij het volk zien groeien, honing halen en mogelijk zelfs al kunnen slingeren.

Heeft u interesse om bijen te gaan houden, schroom u niet en kom op de maandagavond naar de Bijenhal in Alphen. Wij kunnen u alles uitleggen en laten zien in en over de bijen, ook kunt u dan eventueel in een bijenvolk mee kijken. U bent voor een praatje en een bakje welkom in de Bijenhal Alphen aan de Zandstraat op de maandagavond vanaf 18.00 uur en op de donderdagmiddag vanaf 13.30 uur, wie weet tot dan. Namens de imkers uit de omgeving van Alphen en Baarle H. Cornelissen.